Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de omvang van het areaal glastuinbouw in 2022. Door middel van de Gecombineerde Opgave van RVO was het CBS in staat om dit areaal te koppelen aan de gegevens over aardgasverbruik op het openbaar net in Nederland, om zo het aardgasverbruik van de glastuinbouw te ramen.

Read More