Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q1 en Q2

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in 1ste en 2de kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en G4-gemeenten (voorlopige cijfers). Read More 

Reacties uitgeschakeld voor Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q1 en Q2

Private huursector groeit sterker dan koop- en corporatiesector

Het aantal private huurwoningen nam in 2021 toe met ruim 28 duizend tot ruim 1,13 miljoen; 2,5 procent meer. Hiermee groeide het aantal private huurwoningen relatief sterker dan het aantal…

Reacties uitgeschakeld voor Private huursector groeit sterker dan koop- en corporatiesector

Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10…

Reacties uitgeschakeld voor Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021

Deze maatwerktabellen dienen ter evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken en geven beeld van het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per deelnemende proeftuin in drie ronden van 26, 23 en 14…

Reacties uitgeschakeld voor Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021

Google komt met eigen generatieve AI voor Gmail, Docs en Sheets

  Google start een test voor een eigen generatieve AI waarmee gebruikers de hulp van kunstmatige intelligentie kunnen inschakelen in Workspace-applicaties zoals Gmail en Docs. In eerste instantie wordt de…

Reacties uitgeschakeld voor Google komt met eigen generatieve AI voor Gmail, Docs en Sheets

Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum

Deze tabellen bevatten gegevens over het aandeel (personen en kinderen in) huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen onder het ijkpunt voor het sociaal minimum. Read More 

Reacties uitgeschakeld voor Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum